Duyuru Arşiv
RESMİ İLAN

İlçemiz Bahçecik Mevkii, Körfez  Mahallesi’nde, G23C04D2C –-G23C04D3B  Uygulama İmar Planı paftaları kapsamında, 4138 m2 yüzölçümlü 266 ada 13 parsel numaralı taşınmazın plan kullanımında değişiklik yapılmadan, yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmasını içeren;  Özel Seygöl Aile Sağlık Hizmetleri İlaç San. Ve Tic. A.Ş.’nin 28.06.2018 tarih ve 9994 sayılı dilekçesi ekinde Belediyemize sunulan /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik  teklifi,  3194 s. İmar Kanunu’nun  8. Maddesi ile, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesi gereğince Belediyemiz Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 63 sayılı kararı ile ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesine istinaden Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2018 tarih ve 488 sayılı kararı ile onaylanarak, 02.10.2018 tarih ve 105.04-E.0266053 sayılı yazı ekinde Belediyemize gönderilmiştir.

            Onaylanarak  Belediyemize  gönderilen  bahse   konu  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 22.10.2018 Pazartesi tarihinden itibaren  1  ay   süre   ile   askıya  asılacaktır.    

             İlgililer,  Belediyemiz   İmar  ve Şehircilik  Müdürlüğü’nde askı süresince mesai  saatleri  içerisinde onaylı  Uygulama  İmar Planı değişikliğini inceleyebilirler. Askı süresi içerisinde varsa talep ve  itiraz dilekçelerinin Belediyemize sunulması   gerekmektedir.     

             Başiskele    Başkanlığından   Duyurulur.

 

 

                                                                                  Ömer SOYDAL

                                                                                 Belediye Başkanı a.

                                                                           Belediye Başkan Yardımcısı


Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım