HABERLER
Ba⺧an Ayaz:创Bizimkisi Bir A⺧ Hik鈟esi创
Orjinal Resim
01.10.2018 09:08:15

Ba㱮skele Belediyesi’nin erkeklere ve bayanlara yönelik mahallelerde tamamlad ücretsiz spor merkezlerinin aç齦lar devam ediyor. Bir hafta önce aç齦 gerçekle㧐n erkeklere yönelik gençlik ve sosyal yam merkezi sonras齨da bayanlara yönelik bir yeni spor merkezinin aç齦 daha gerçekle⺶irildi.

Ba㱮skele Belediye Ba⺧an Hüseyin Ayaz, ilçe genelinde hizmete açt ücretsiz spor merkezleri ile sa餷齥l yam齨 kap齦ar齨 aral齳or. Spor yaparak sa餷齥l bir hayat sürdürmek isteyen herkese aç齥 olan kapal spor merkezleri mahalle mahalle yayg齨layor. Modern ve temiz bir ortamda verilen spor e餴timlerine kat齦mak isteyenlerin say齭 da her geçen gün katlanarak art齳or. Bunlardan biri olan Ye㱮lyurt Mahallesi’nde aç齦 düzenlenen Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi’nin aç齦 program齨a Kocaeli Büyük㧐hir Belediye Ba⺧an 輇rahim Karaosmano餷u, AK Parti 輑 Kad齨 Kollar Ba⺧an Serpil Y齦maz, Ak Parti Ba㱮skele 輑çe Ba⺧an Mustafa Koral, ilçe gençlik ve kad齨 kollar ba⺧anlar, 輑çe Müftüsü Abdulsamet Erkul, 輑çe Jandarma Komutan Gürbüz Göksu, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaar kat齦d.

BA轐AN AYAZ: “BU B軷 A轐 H軰AYES軩軷”

Kur’an- Kerim tilaveti ile baayan programda ilk olarak konun Ba㱮skele Belediye Ba⺧an Hüseyin Ayaz, “Oturarak bar elde edilemeyece餴ni belirterek çalmaya, üretmeye ve eser b齬akmaya devam edece餴z.” dedi.

 “Bu bir a⺧ hikâyesidir” diyen Ba⺧an Ayaz, “9 y齦l齥 süre içerinde Ba㱮skele’nin insan齨a, çolu饀na çocu饀na, ya齭齨a, da瘕na tana olan a⺧齧齴齨, sevgimizin, sevdam齴齨 hikâyesi. Bu eserler,  sevmiyorsan齴, dert edinmiyorsan齴, ak de餴lseniz, ko⺶urmazsan齴, takip etmezseniz ortaya ç齥m齳or” dedi. Ba⺧an Ayaz ayr齝a biz çalmaya, üretmeye gece gündüz çalmaya eserler b齬akmaya devam edece餴z. Ye㱮lyurt Mahallemiz bu güne kadar 22 milyon 700 bin liral齥 yat齬齧 yapt齥 ve yapmaya devam edece餴z.” diye konu⺶u. 

BA轐AN KARAOSMANO蠰U: “KADINLARIMIZ BA轎MIZIN TACI”

Kocaeli Büyük㧐hir Belediye Ba⺧an 輇rahim Karaosmano餷u ise konuas齨da, “Belediye Ba⺧an oldu饀m dönemi hat齬l齳orum hangimize hayal et deseler bugün yad齧齴 nimetleri hayal etmemiz bile mümkün de餴l. Allah çalana verir. Ter dökmeyene, zahmet çekmeyene rahmet olmaz. Ülke olarak çalt齥, ürettik. Kocaeli Türkiye’nin üretim merkezidir. Bugünümüz dünden, yar齨齧齴 bugünden daha iyi olacak. Daha çok çalaca瘕z, daha çok üretece餴z, kazanaca瘕z ve daha varl齥l hale gelece餴z, onurlu bir hayat yayaca瘕z. Herkes kendi görevini en güzel 㧐kilde yapacak. 蔺te burada da Ba㱮skele Belediyemiz ve Büyük㧐hir belediyemiz yerel hizmetleri her geçen gün daha sa餷齥l hale getirmek, halk齧齴齨 ihtiyaçlar齨 karlamak için çal齳or. Bizler sizler için var齴, sizin ad齨齴a hizmetler yap齳oruz. Yan gelip yatm齳oruz. Çal齨ca oluyor. Kad齨lar齧齴 bam齴齨 tac. Kad齨 sa餷齥l olacak. Bu tesisleri kazand齬an Hüseyin Ba⺧an齧齴 tebrik ediyorum. Burada sadece spor de餴l sosyalleede yayacak bayanlar齧齴.” dedi.

Ye㱮lyurt Mahallesi Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi, Ba㱮skele 輑çe Müftüsü Abdülsamet Erkul’un yapt dua ard齨dan kurdele kesimiyle hizmete aç齦d.

 |  Payla  | 
l Foto餽aflar
 
Site Y鰊etimi Bas齨 Yay齨 ve Halkla 輑i⺧iler M黡黵l
K7 Yaz齦齧