Duyuru Arşiv
2023 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM:  
 

1. Sepetlipınar Mahallesi 136 ada 1, 3, 4 no.lu parseller, 137 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no.lu parseller ve 138 ada 4 no.lu parselde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2023 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili 04.05.2023 tarihli ve 16 sayılı, İmar Komisyonu Raporu.


2. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy Mevkii 204 ada 3 no.lu parselin satışı ile ilgili 10.05.2023 tarihli ve 15 sayılı, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.


3. Ticari ve Sanayi Arsalarından alınan vergiler ile ilgili 10.05.2023 tarihli ve 16 sayılı, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.


4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 45413 sayılı, Mülkiyeti Belediyemize ait Şehitekrem Mahallesi 1657 ada 1 no.lu parsel ve Şehitekrem Mahallesi 1657 ada 4 no.lu parselin satışı ile ilgili teklif yazısı.


5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 45414 sayılı, Kullar Mevkii Karadenizliler Mahallesi 1100 ada 2 no.lu parselde bulunan Kapalı Spor Tesisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine 5 yıllığına Tahsis edilmesi ile ilgili teklif yazısı.


6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 45415 sayılı, Şehitekrem Mahallesi 1656, 1660 ve 1674 no.lu imar adalarında değişiklik yapılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yasal askı süresi içerisinde Belediyemize sunulan talep ve itiraz dilekçelerinin değerlendirilmeleri ile ilgili teklif yazısı.


7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 45416 sayılı, Fatih Mahallesi G23C05D4A - 4C- 4D pafta 1147 ada 5 ve 6 no.lu parseller, 1145, 1149, 1153, 1154 no.lu imar adalarını ve doğusunda yer alan Rekreasyon Alanı ile 1142 ada 7 – Park alanı kapsayan alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2023 tarihli ve 202 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazısı.


8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 45417 sayılı, Fatih Mahallesi G23C05D4C  - 4D pafta 1153 ada 8 no.lu parselde  Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2023 tarihli ve 232 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazısı.


9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 45419 sayılı, Doğantepe Mahallesi G24D01D4B pafta 179 ada 10 ve 12 no.lu parsellerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2023 tarihli ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçkli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazısı.


10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 45420 sayılı, Doğantepe Mahallesi G23C05C3C pafta 171 ada 6 ve 8 no.lu parsellerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2023 tarihli ve 201 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçkli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazısı.


11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 45482 sayılı, Doğantepe Mahallesi G23C10B2A – G23C10B2B pafta 155 ada 6, 8 ve 9 no.lu parseller, 156 ada 7 no.lu parsel, 4069 ve 4079 parsellerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2023 tarihli ve 231 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazısı.


12. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 45481 sayılı, Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklif yazısı.


13. Özel Kalem Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 45483 sayılı, Kardeş Şehir (Kırgızistan Çolpon – Ata Belediyesi) ile ilgili teklif yazısı.


l Dokümanlar
 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım